řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
每年
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi