polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
ok. (około)
Používá pro odhad
请...注意
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Licencjat
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
nr (numer)
Používá se pro objednávky
每年
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi