korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
대개 (대략)
Používá pro odhad
请...注意
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
학사
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
전하
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
Používá se pro objednávky
每年
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi