japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m.(午前中)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
おおよそ
Používá pro odhad
请...注意
・・・宛てに
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
文学士
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
中央ヨーロッパ標準時
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
殿下
Titul pro čestné členy
すなわち
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
法人組織
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
有限会社
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
該当なし
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
No.
Používá se pro objednávky
每年
毎年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p.m. (午後)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
裏面に続く
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
副大統領
Druhý ve velení po prezidentovi