italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
ca. (circa)
Používá pro odhad
请...注意
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
num.
Používá se pro objednávky
每年
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi