hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
लगभग
Používá pro odhad
请...注意
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
क्रं.
Používá se pro objednávky
每年
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi