francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
请...注意
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Licence
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
每年
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi