finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
n. (noin)
Používá pro odhad
请...注意
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
每年
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi