esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
请...注意
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
no. (numero)
Používá se pro objednávky
每年
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi