česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
请...注意
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
每年
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi