anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
approx. (approximately)
Používá pro odhad
请...注意
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
no. (number)
Používá se pro objednávky
每年
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi