švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi