španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi