nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi