francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi