finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi