čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a. m.
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
přibl. (přibližně)
大约
Používá pro odhad
MP. (do vlastních rukou)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Bc. (Bakalář)
文学学士
Univerzitní tituly
CET (Středoevropský čas)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
尊敬的
Titul pro čestné členy
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
a.s. (akciová společnost)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (chybějící data)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
č. (číslo)
订购号
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum - ročně)
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p. m.
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (viceprezident)
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi