finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

صباحاً
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
تقريبا
n. (noin)
Používá pro odhad
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
توقيت وسط أوروبا
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
أيْ
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
شَرِكة مُسَجَّلة
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
المحدودة
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
لا ينطبق
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
رقم
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
كل سنة
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
مَساءً
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
اقلب الصفحة من فضلك
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
نائب الرئيس
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi