esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

صباحاً
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
تقريبا
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
توقيت وسط أوروبا
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
أيْ
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
شَرِكة مُسَجَّلة
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
المحدودة
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
لا ينطبق
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
رقم
no. (numero)
Používá se pro objednávky
كل سنة
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
مَساءً
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
اقلب الصفحة من فضلك
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
نائب الرئيس
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi