anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

صباحاً
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
تقريبا
approx. (approximately)
Používá pro odhad
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
توقيت وسط أوروبا
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
أيْ
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
شَرِكة مُسَجَّلة
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
المحدودة
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
لا ينطبق
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
رقم
no. (number)
Používá se pro objednávky
كل سنة
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
مَساءً
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
اقلب الصفحة من فضلك
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
نائب الرئيس
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi