turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
tahmini
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
huzurunda
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi