thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi