švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi