rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
... часов утра
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
ca. (circa -ровно)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
прямо в руки
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Его величество
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
непригодный
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
№ (номер)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
.../год (в год)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
... часов вечера
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
см. далее (смотри далее)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Премьер
Druhý ve velení po prezidentovi