rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi