řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi