portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi