nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi