německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi