maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi