korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
대개 (대략)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
전하
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi