italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
ca. (circa)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
num.
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi