hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
लगभग
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
क्रं.
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi