finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
n. (noin)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi