esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi