dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi