čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
大约
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
尊敬的
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
订购号
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi