česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi