arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximately)
تقريبا
Používá pro odhad
attn. (to the attention of)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
i.e. (id est)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (not applicable)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (number)
رقم
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice president)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi