španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

ประธานและกรรมการบริษัท
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
กรรมการผู้จัดการ
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
ผู้จัดการทางการตลาด
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
ผู้จัดการการขาย
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
กรรมการบุคลากร
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
ผู้จัดการสำนักงาน
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
เลขาธิการของบริษัท
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
หัวหน้านักบัญชี
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
ผู้บริหารทางเทคนิค
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
ผู้บริหารด้านการผลิต
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
ผู้จัดการโรงงาน
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben