anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

ประธานและกรรมการบริษัท
Chairman and Managing Director
VB, finanční ředitel
กรรมการผู้จัดการ
Chief Executive Officer (CEO)
USA, finanční ředitel
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketing Director
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
ผู้จัดการการขาย
Sales Manager
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Client Services Manager
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
กรรมการบุคลากร
Personnel Director
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Human Resources Manager
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
เลขาธิการของบริษัท
Company Secretary
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
หัวหน้านักบัญชี
Chief Accountant
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
ผู้บริหารทางเทคนิค
Technical Director
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Manager
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
ผู้บริหารด้านการผลิต
Production Director
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
ผู้จัดการโรงงาน
Factory Manager
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben