řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
VB, finanční ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, finanční ředitel
Director de mercadeo
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de ventas
Διευθυντής Πωλήσεων
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Director de atención al cliente
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director / Gerente
Υπεύθυνος Γραφείου
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretario de la Sociedad
Γραμματέας της Εταιρείας
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contador principal
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director de informática
Τεχνικός Διευθυντής
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de investigación y desarrollo
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producción
Διευθυντής παραγωγής
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Director de fábrica
Διευθυντής Εργοστασίου
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben