portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
VB, finanční ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
USA, finanční ředitel
Director de mercadeo
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de ventas
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Director de atención al cliente
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director / Gerente
Gerente de Escritório
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretario de la Sociedad
Secretário(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contador principal
Contador(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director de informática
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de investigación y desarrollo
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producción
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Director de fábrica
Gerente de Fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben