španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben