rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
Director general.
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben