korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben