francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
Président Directeur Général (PDG)
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
Président Directeur Général (PDG)
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
Directeur Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
Directeur des Ventes
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
Directeur Service Clients
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
Directeur des Services Administratifs
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
Secrétaire Général
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
Chef Comptable
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
Directeur Technique
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
Directeur de Production
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
Directeur d'Usine
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben