finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben