čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Фин. дир. (финансовый директор)
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
Ген. дир. (генеральный директор)
首席执行官
USA, finanční ředitel
Главный маркетолог
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Главный менеджер по продажам
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Менеджер по работе с клиентами
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Директор по персоналу
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Менеджер по персоналу
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Офис менеджер
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Секретарь
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Бухгалтер
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Технический директор
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Ресерч-менеджер
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Производственный директор
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Директов завода
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben