řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Διευθυντής Πωλήσεων
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Υπεύθυνος Γραφείου
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Γραμματέας της Εταιρείας
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Τεχνικός Διευθυντής
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Διευθυντής παραγωγής
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Διευθυντής Εργοστασίου
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben